کوچینگ، مشاوره های بلند مدت و کوتاه مدت (ساعتی) در حوزه های تخصصی مدیریت سرمایه شامل:
  • امکان سنجی سرمایه گذاری، امور کارخانه، املاک، بورس، طلا و سپره، راه اندازی و توسعه کسب و کار
  • برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی و فروش
  • توانمندسازی منتابع انسانی
  • راه اندازی و مدیریت فروشگاه های زنجیره ای و سیستم های مدیریت کیفیت