پویشگران فرانگر

درباره ما

پویشگران از سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین شرکت خدمات مدیریت و بازاریابی شمال کشور و بنیان‌گذار گارانتی مشاوره در ایران، با تمرکز بر شعار سازمانی “همراه شما برای آینده بهتر“، در زمینه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، مشاوره،آموزش و پژوهش، به افراد و سازمان‌های خصوصی و دولتی استان و کشور با بهره‌گیری از ابزارها، روش‌ها و راهکارهای روز دنیا خدمت می نماید. شایستگی محوری پویشگران، اعضاء هیئت علمی و اجرائی حرفه‌ای و با تجربه، تفکر اشتراک منافع در تیم، توجه به ارتقاء آگاهی تخصصی عموم جامعه و ارزش‌آفرینی برای ذینفعان است.
همراهی در پروژه‌های مختلف با قریب ۱۰۰ برند معتبر ملی و بین‌المللی تا کنون، افتخار تیم پویشگران است.

Writing the study is more challenging than writing an professional essay writer essay as it requires more study and innovative thinking.

گواهی‌ها و افتخارات